Gardaland Amusement Park, Italy

RO: Nu suntem noi mari fani parcuri de distracție, însă în ultima jumătate de an am ajuns în două 🙂 Primul a fost Disneyland, care sinceri să fim ne-a copleșit puțin cu tot haosul și aglomerația și nebunia de acolo (o spun doi oameni trecuți de 30 de ani care devin ușor, ușor “sihaștri” și nu mai suportă aglomerația de nicio culoare), iar cel de-al doilea Gardaland, cel mai mare și mai cunoscut parc de distracții din Italia. Long story short, ne-a plăcut Gardaland mai mult decât Disney, din extrem de multe motive (începem articolul direct cu concluzia :D). Primul ar fi simplul fapt că Disneyland Paris (probabil ca și alte parcuri Disney din lume) este exagerat de scump,  pornind de la intrarea în parc, la cazare, mâncare, parcare, suveniruri, tot, absolut tot. Știm, Disney e un brand internațional, este extrem de cunoscut, de apreciat, copiii sunt înnebuniți după tot ce înseamnă Disney, personaje, atmosferă, atracții, tot. Însă noi, nefiind mari cunoscători în ale personajelor Disney, nu am simțit o mare diferență între cele două parcuri (poate ca pentru copiii mai măricei, care sunt înnebuniți după personaje, diferența este notabilă). Apoi, aglomerația. Am vizitat ambele parcuri în timpul săptămânii, tocmai ca să evităm aglomerația din weekend, însă la Disney era extrem, extrem de aglomerat încă de la prima oră (am fost într-o joi). Cozi infernale la orice atracție (încă nu putem înțelege ideea de a sta două ore la o coadă la roller coaster), om lângă om pe orice centimetru pătrat al parcului, restaurante infernal de aglomerate și în general haos, haos total 🙂 La Gardaland am fost vinerea și deși ne așteptam să fie înfiorător (se știe că în weekend este și acolo extrem de aglomerat), am putea spune că a fost aproape liber comparând cu ce se întâmplă la Disney.

EN: We are not the biggest fans of amusements parks, but in the last half of the year we visited two of them 🙂 The first one was Disneyland, which honestly overwhelmed us a bit with all the chaos, the crowds and the total madness we’ve seen there (and that’s a statement made by two people over 30s that are slowly starting to become a bit “solitaire” and no longer prefer crowded places) and the second one was Gardaland, the biggest and the most famous amusement park in Italy. Long story short, we liked Gardaland more than Disneyland and we have plenty of reasons for that (we’re starting our article directly with the conclusion :D). The first one would be the simple fact that Disneyland Paris (as well as other Disney parks in the world) is extremely expensive, starting from the park entrance, to accommodation, food, parking, souvenirs, everything, absolutely everything. We know, Disney is an international brand, it is extremely known, very appreciated, children are mad about everything Disney means, the characters, the atmosphere, the attractions, everything. But because we don’t know much about Disney characters we didn’t see such a big difference between the two parks (maybe for older kinds that are mad about the characters, the difference is notable). Then the crowds. We visited both parks during weektime so that we can avoid the weekend crowds but at Disneyland was extremely busy even at first hour in the morning (we’ve been there on a Thursday). Endless lines to any attraction (we still can’t understand why are people staying in lines for hours just for a roller coaster), the park was packed full of people, the restaurants were overcrowded and in general there was a lot of chaos 🙂 At Gardaland we’ve been on a Friday and even though we expected the worse (it is known that during weekends it is very crowded here as well), we could say that it wasn’t busy at all compared to Disney.
Gardaland_9
RO: Atmosfera generală la Gardaland ne-a părut pe alocuri mai drăguță decât cea de la Disney, în mod special pentru că nu era la fel de multă agitație, însă trebuie să recunoaștem (părere complet neavizată de începători în ale parcurilor de distracții) că atracțiile pentru adulți sunt mai multe și mai impresionante la Disney, mai ales cele din Studiourile Walt Disney. Și bineînțeles, Gardaland are personajele tipice parcului, însă acestea sunt mult mai puțin cunoscute decât faimoasele caractere Disney. Dar nu stai două ore la coadă ca să faci o poză cu Mickey Mouse și nici nu e nevoie să aștepți ora 5 după amiază ca să vezi personajele Disney în paradă (noi nu le-am văzut absolut deloc pentru că nu erau pe nicăieri în parc și nu am putut sta până la ora paradei, fiind cu Alexei care era deja extrem de obosit după o zi aproape plină în parc). Însă este adevărat că parcul Disneyland nu este absolut deloc potrivit bebelușilor sau copiilor mici. Cu siguranță experiența este complet diferită la Disney atunci când copiii sunt mai mari și înțeleg și pot aprecia tot ce se întâmplă. Însă la Gardaland ni s-a părut că există o varietate mai mare de atracții pentru copiii mai mici. Am putut să vedem personajele plimbându-se pe aleile parcului iar copiii puteau să le atingă, să facă poze, să se joace cu ele. Ceea ce pentru un copil mic contează mult mai mult, mai ales că cel puțin în cazul nostru, Alexei nu a văzut niciodată un desen animat. Așa că pentru el Mickey Mouse și Prezzemolo (Dinozaurul-Pătrunjel de la Gardaland) sunt la fel de tentanți.

EN: The general atmosphere at Gardaland seemed to be nicer than Disneyland especially because there wasn’t so much chaos but we have to admit that in terms of attractions for adults, Disneyland has so much more to offer, especially in the Walt Disney Studios (but that’s a the opinion of two completely newbies in terms of amusement parks). And of course, Gardaland has the characters typical to the park, which are less known that the famous Disney characters. But you don’t to stay in line for two hours for a picture with Mickey Mouse and there’s no need to wait until 5PM to see the Disney parade (unfortunately we haven’t seen them anywhere in the park and we couldn’t stay until the parade as Alexei was already extremely tired after an entire day in the park). But what is worth mentioning is that Disneyland doesn’t seem to be adequate for babies or small children. For sure the experience is completely different at Disneyland when the children are older and can understand everything that is going on. But at Gardaland we found a larger variety of attractions for younger children. We could see the characters walking around on the park alleys and children could touch them, take pictures or play with them. Which is really important for a small child, especially because in our case, Alexei has never seen any cartoon so far. So for him seeing Mickey Mouse or Prezemolo (Parsley-Dinosaur from Gardaland) is equally tempting.
22_Gardaland
35_Gardaland_35
15_Gardaland_15
13_Gardaland_13
11_Gardaland_11
40_Gardaland_40
30_Gardaland_30
17_Gardaland_17
3Gardaland_3
RO: Așa că după câteva zile petrecute la Gardaland, am putea spune că pentru copiii mici, poate că este o opțiune mai bună decât Disney. Mai micuț, mai ieftin, mai puțin haotic, însă extrem de frumos amenajat, cu multe atracții și multe lucruri de făcut pentru cei mici. Iar când spunem copii mici ne referim la copii peste 3-4 ani (poate chiar mai mult). Deși am fost de două ori în parcuri de distracții în ultimele șase luni, credem că atât de multă stimulare și atât de multă agitație nu îi fac bine unui copil de un an. Sau mai mic. Da, la vârsta lui Alexei totul este fascinant, totul îl încântă și este extrem de curios să cunoască și să vadă absolut tot. Însă sunt prea multe la un loc. Prea multe lumini, muzică, gălăgie, culori, prea mulți stimuli care efectiv îl bombardează, și chiar dacă pare că se bucură și că trăiește din plin fiecare moment, este suprastimulat iar lucrul acesta se vede în comportamentul lui de apoi: nu doarme bine, se trezește noaptea mai des, mănâncă mult mai prost ca de obicei, este mai mârâit, mai agitat, testează limitele cu mai multă ardoare (nu că de obicei nu ar face-o, însă atunci când e suprastimulat parcă o duce la extrem) și are o stare generală diferită de cum este el în mod normal. Așa că strategia noastră de acum înainte va fi să alegem atracții focusate într-o singură direcție. Spre exemplu, cum a fost Styrrasic Park în Austria, un parc într-o pădure, cu tot felul de dinozauri-machete, răspândiți prin pădure. Îl stimulează, învață și vede lucruri și locuri noi, însă totul este focusat în direcția dinozaurilor, fără să îl bombardeze excesiv cu stimuli din toate părțile.

EN: So after a few days spent at Gardaland we would say that it might be a better option than Disneyland for younger children. Smaller, cheaper, less chaotic but extremely nicely decorated, with a lot of attractions and lots of things to do for the little ones. And when we say little ones we refer to children over 3-4 years (or even more). Even though we’ve been two times in amusement parks in the last six months, we still believe that so much stimulation and agitation are not goof for a one year old child. Or younger. Yes, at Alexei’s age everything can be fascinating, everything makes him happy and he is extremely curious to see and discover everything. But there are too many things in the same place. Too many lights, music, noises, colors, too much stimulation, and even though he might seem to enjoy every single moment, he is oberstimulated and this can be seen in his behavior: he doesn’t sleep well, we wakes up more often during night time, he eats less than usual, he is fussier, more agitated, he’s testing limits more than usual and he has a different state of mind. So from now on our strategy will be to choose attractions that are focused in only one direction. For instance, Styrrasic Park in Austria, a park in a forest, with all types of dinousaurs in the woods. It stimulated him, he learnt and saw new things, but everything was focused on dinousaurs, without excessive stimulation from all over the place.
29_Gardaland_29
28_Gardaland_28
26_Gardaland_26
25_Gardaland_25
24_Gardaland_24
RO: Cât despre biletele de intrare în parc, noi le-am avut incluse în prețul plătit pe cazare. Am stat trei nopți la Gardaland Hotel și am avut incluse două intrări în Parcul Gardaland și o intrare la Sealife.

EN: As for the entrance tickets, we had them included in the price paid for accommodation. We stayed three nights at Gardaland Hotel and we had two days entrance in the par and one entrance at Sealife.
20_Gardaland_20
41_Gardaland_41
21_Gardaland_21
45_Gardaland_45
19_Gardaland_19
RO: Cu siguranță odată cu mutarea noastră în Olanda vom descoperi locuri din ce în ce mai variate pentru a petrece timpul cu copiii. De la parcuri de distracții la centre de activități, natură, muzee, orice. Și chiar ne străduim să nu facem de-acum înainte comparații de niciun fel cu România, acesta este un lucru care ne lipsește în București. Nu sunt locuri (sau dacă sunt, sunt extrem dar extrem de puține pentru cât de mulți copii sunt) unde să se poată juca și învăța copiii. Parcurile sunt mult prea aglomerate iar centre de învățare și joacă sunt… extrem de puține. Iar copiii învață prin joacă și au nevoie cu siguranță de așa ceva. Vom documenta totul despre locurile pe care le vom descoperi în Olanda și în Europa în general (ne va fi mai ușor să ajungem la ele de acum înainte) și sperăm să fie de folos experiențele noastre 🙂

EN: For sure we will discover more and more places to spend time with children now that we’ve moved to The Netherlands. From amusement parks to different activity centers, natures, museums, anything. We really struggle not to make comparisons with Romania, but this is something that is completely lacking in Bucharest. There aren’t places (or if there are, they are not enough for how many children there are) where kids can play and learn. The parks are way too crowded and the learning and playing centers are… just a few. And childrean learn through playing and for sure they need them. We will document everything about the places we will discover in The Netherlands and Europe in general (it will be easier for us to reach them) and we hope our experiences will be useful 🙂
4_Gardaland_4
36_Gardaland_36
16_Gardaland_16
31_Gardaland_31
32_Gardaland_32
33_Gardaland_33
8_Gardaland_8