Why should we use REAR FACING car seats for our babies?

RO: Dintre toate “gadgeturile” bebelusesti, cel mai dificil de ales a fost de departe scaunul de mașină. Sunt multe opțiuni (poate că prea multe), categoriile de prețuri sunt de la foarte ieftine la extraordinar de scumpe, funcționalitățile sunt diferite și de multe ori efectiv pare copleșitor să faci o alegere bună, astfel încât bebelușul să fie în siguranță atunci când călătorești cu mașina. Iar în acest articol nu ne dorim să lăudăm un model anume de scaun, cu siguranță părerile sunt împărțite și până la urmă… sunt foarte multe scaune bune, performante și sigure și poate că ar fi nedrept să spunem că un anume brand este CEL MAI BUN SCAUN de mașină de pe piață. E un titlu foarte subiectiv, pentru că fiecare părinte are alte priorități, însă ce am vrea să lămurim în cele ce urmează este diferența și veșnica dispută între poziționarea scaunului în mașină, între REAR FACING ȘI FRONT FACING. Cu alte cuvinte, amplasarea scaunului cu spatele sau cu fața la sensul de mers. Și am vrea să insistăm pe acest aspect pentru că multă vreme lucrurile nu au fost tocmai clare pentru noi și am avut nevoie de multă documentare ca să știm în final ce ar trebui să alegem și de ce. Astfel că ne-am dori să venim în ajutorul părinților la început de drum, care urmează să își aleagă un scaun de mașină pentru bebelușii lor, și vom vorbi despre câteva aspecte esențiale când vine vorba de transportat copiii mici în mașină.

EN: From all the existing baby gadgets, the most difficult one to choose was by far the car seat. There are many options (probably way too many), the price range starts from very cheap to extremely expensive, there are so many different features that it simply seems overwhelming to make a good decision, so that the baby can be safe when traveling by car. But in this article we don’t want to talk about a certain brand of car seats, there are so many opinions about this subject and in the end… there are many good, top of the range car seats and maybe it would be unfair to say that a certain brand is THE BEST CAR SEAT on the market. This is such a subjective title, because every parent has different priorities, but what we would like to clarify in this article is the difference and the eternal controversy regarding the position of the car seat in the car: REAR FACING vs FRONT FACING. And we would like to insist on this aspect because things haven’t been clear for us for quite a while and we had to make a lot of research to finally understand what should we choose and why. So we would like to help other parents in making the best decisions for their babies, thus we will talk about some aspects that we find essential when it comes to traveling by car with small babies.
Axkid_Rear Facing_Poza 71
RO: Vom pleca de la premisa că orice părinte transportă copilul în mașină într-un scaun omologat, nicidecum în brațe sau în landoul căruciorului poziționat pe bancheta din spate și prins în centuri. Chiar dacă există mulți producători de cărucioare care susțin că landoul este sigur, lucrul acesta este cum nu se poate mai greșit (poziția orizontală în landou, capul neavând niciun fel de susținere, este extrem de periculoasă în caz de impact). Acum, având mai multă experiență în ceea ce privește scaunele de mașină și făcând câteva greșeli fundamentale de-a lungul timpului, am spune că cea mai potrivită opțiune ar fi să folosim scoica până în momentul în care copilul atinge limita maximă (de regulă aceasta este de 13kg și aproximativ 80cm lungime). Urmând că apoi să ne orientăm către un scaun potrivit pentru un copil mic, potrivit greutății și dimensiunii copilului, care să poată fi poziționat cu spatele la sensul de mers. Este într-adevăr dificil să faci o alegere bună și mai mult decât atât, este extrem de costisitor să ai întotdeauna scaunul potrivit pentru copil în mașină. Însă credem cu tărie ca este CEL MAI IMPORTANT lucru pe care îl putem cumpăra pentru copiii noștri, pentru a le asigura siguranța în mașină. Cu alte cuvinte, putem renunța la a avea cel mai spectaculos și scump cărucior, cele mai grozave jucării, cele mai renumite balansoare sau pătuțuri, pentru a investi într-un scaun de mașină calitativ. Și chiar dacă există numeroase opțiuni pe piață care să se potrivească tuturor grupelor de vârstă, de la naștere până târziu, la câțiva ani, știm acum că este imposibil că un producător de scaune auto să asigure poziția perfectă și protecția adecvată atât pentru un nou născut (ale cărui nevoi sunt complet diferite) cât și pentru un copil de 5-6-7 ani. În plus, de multe ori personalul din magazinele care vând scaune auto nu este pregătit suficient încât să ofere o părere și un sfat constructiv. În online articolele despre scaune auto sunt nenumărate, unele chiar extrem de bine documentate, însă tocmai pentru că există PREA MULTĂ informație listată în online, mulți părinți se simt copleșiți de tot research-ul pe care trebuie să îl facă și deseori se întâmplă să aleagă în necunoștință de cauză. Așa că vom detalia punctual toate aspectele care ni s-au părut nouă extrem de importante de știut înainte de a alege un scaun auto:

EN: We will start from the premise that every parent will travel with his baby in an approved child safety seat, so under no circumstances by carrying him in the arms or in the carry cot of the stroller, placed on the back seat of the car with the seat belt fastened. Even though there are quite a lot of stroller producers that consider that the carry cot is safe for the babies, this is totally untrue (the horizontal position of the baby in the carry cot is extremely dangerous in case of impact as the head and the neck have no support). Now, having more experience and after making some fundamental mistakes during the time, we would say that the best thing to do would be to use the baby car seat (usually part of the 3 in 1 stroller system) until the weight and height limits are reached (usually 13kg weight and 80cm length). Afterwards we should consider a car seat suitable for a small child, depending on his weight and length which can be placed rear facing. It is indeed hard to make a good decision and on top of that, it is expensive to always have the proper car seat. But we truly believe that it is the MOST IMPORTANT THING we should buy for our children, to ensure their safety in the car. In other words, we can skip having the most spectacular and expensive stroller, the coolest toys or the most renowned swingers and cribs so that we can invest more money in a quality car seat. And even though there are lots of car seat options on the market that are suitable for all age groups, from birth until several years, we now know that it is impossible for a car seat producer to ensure the proper position for both a newborn (whose needs are completely different) and a 5-6-7 years old child. Besides, most of the times the staff from the shops where the car seats can be found and tested is usually not well enough prepared to offer a documented opinion and a good advice. There are lots of articles about car seats, some of them really good, but just because there is TOO MUCH information online, many parents feel overwhelmed by all this amount of research that needs to be done and in the end they choose without knowing exactly what they have chosen. So we will detail every aspect that we considered important when choosing a car seat: 
Axkid_Rear Facing_Poza 11
RO: Legislația referitoare la transportul bebelușilor și copiilor în mașină
Există o lege care obligă orice conducător auto să transporte copiii în mașină folosind un scaun auto adecvat dimensiunilor sale. Chiar și pentru copiii mai mari există sisteme speciale de ridicat astfel încât centura să vină corect peste copil, fără să îi acopere fața. Cea mai mare problemă în cazul acestei legi este faptul că transportul cu taxi-urile nu este reglementat. Cu alte cuvinte, se poate transporta un copil fără scaun auto, fie el bebeluș sau copil mai mare… Există de asemenea și două standarde internaționale pentru omologarea scaunelor auto, fără unul dintre acestea producătorii de scaune nu pot vinde scaunele respective. Omologarea cea mai recentă este i-SIZE (introdusă în 2013) iar una dintre principalele diferențe apărute în această nouă reglementare este vârsta până la care trebuie transportat copilul cu spatele la sensul de mers, și anume minim 15 luni. În reglementarea veche se menționa faptul că odată atinsă limita de 9kg, copilul poate fi așezat cu fața la sensul de mers.

EN: The law regarding transporting babies and children in the car
There is a law that enforces to have a proper car seat for the children that are traveling by car. Even for bigger children there are special systems that lift them so that the seat belt is set correctly over the child, without covering their face.The biggest problem with this law is the fact that transporting children by cabs is not well-regulated. In other words, a child can be transported without a proper car seat, no matter if we’re talking about small babies or bigger children… There are also two international standards for approving the car seats, without having one of these, the car seat producers can’t sell them. The most recent regulation is i-SIZE (introduced in 2013) and the biggest differences that were included in this new regulation is related to the age of the child that needs to be transported read facing, and that’s now 15 months. In the old regulation it was mentioned that once the child reaches the 9kg limit, it can be placed front facing.
rearfacing-1024x439
RO: Scaunul trebuie montat întotdeauna CU SPATELE la sensul de mers (cel puțin până la 2 ani, recomandat chiar până la 4!)
Litera de lege în cazul copiilor până în patru ani este să poziționăm scaunul întotdeauna REAR FACING. Indiferent de scaunul ales (începând de la scoică până la scaunul pentru copii mai mari) și indiferent de modul de montare a scaunului (centură sau isofix-ambele sunt sigure câtă vreme sunt montate corect însă în isofixul este mai ușor de montat, deci șansele de poziționare greșită se reduc foarte mult), acesta ar trebui amplasat întotdeauna CU SPATELE la sensul de mers. Argumentul care ne-a convins încă din primul moment că nici măcar nu ar trebui să ne gândim vreodată să îl poziționăm cu fața la sensul de mers e faptul că în cazul unui accident, presiunea pe cap, gât și coloană este de CINCI ORI MAI MARE atunci când copilul este poziționat cu fața la sensul de mers (FRONT FACING) și asta pentru că bebelușul/copilul este țintuit în centură, în vreme ce capul, gâtul și coloana sunt propulsate către față. Când este poziționat cu spatele la sensul de mers (REAR FACING) spatele scaunului amortizează din șocul impactului iar trauma este mult mai redusă, pentru că întregul corp este împins înainte în mod uniform. Centurile integrate ale scaunului mențin corpul într-o poziție sigură, iar dacă sunt strânse corect, corpul rămâne lipit de scaun în caz de impact. Pentru a testa dacă centurile sunt strânse suficient, trebuie să încercăm să ciupim centura cu două degete și să nu reușim să o facem. În cazul scaunelor cu fața la sensul de mers capul copilului, mult mai mare în raport cu corpul său, va avea o deplasare mai mare față de corp, ceea ce poate duce la probleme cu coloana vertebrală (o deplasare a vertebrelor de 0,6 cm poate provoca paralizie). Un alt argument e faptul că un copil mic are capul și creierul în continuare dezvoltare, iar o lovitură la cap/gât/coloană poate să îi producă foarte mult rău, chiar dacă impactul pare mic. Copiii noștri sunt mult mai fragili decât noi, adulții, și nu au încă oasele formate (sunt în mare parte încă niște cartilagii).

EN: The car seat should always be rear faced (at least until 2 years, recommended until 4)
The most important thing to know is that we should always use REAR FACING car seats for our children under 4 years. No matter what type of car seat we might choose and no matter how we mount the car seat in the car (isofix or seat belt – they are both safe as long as they are correctly positioned – just that isofix is easier to mount so less chances to do a mistake), we should always place the car seat REAR FACING. The argument that convinced us that we should never place the car seat front facing is the fact that in case of accident, the pressure on the head, neck and spine is FIVE TIMES HIGHER and that’s because the baby/child ‘s body is fixed in the seat belt while the head, neck and spine and going forward. When the baby is placed rear facing, the car seat takes up a part of the impact and the trauma is reduced, as the entire body moves uniformly. The integrated seat belts of the baby car seat maintain the body in a safe position, the body stays still in case of impact. In order to test if the seat belts are fastened enough, we should not be able to pinch the seat belt with two fingers. When using a front facing car seat, the baby’s head, bigger compared with the rest of the body, will move more from the body which can lead to spine issues (a spinal injury of 0,6cm can lead to paralysis). Another reason is the fact that a small baby’s head and brain is in continuous development and a head/neck/spine injury can do much harm, even if the impact is not that powerful. Our children are way more fragile than us, the adults, and their bones are still not formed (they still have cartilages).
Resize_Axkid_Axkid_Rear Facing_Poza 13
RO: Poziția dintr-un scaun REAR FACING nu e nici incomodă, nici periculoasă-ci dimpotrivă!
Pare nefiresc și mulți părinți consideră că este o poziție periculoasă (pentru că nu au vizibilitate în spate, către copil) sau chiar incomodă copilului (fie pentru că i se poate face rău de la mersul cu spatele, fie pentru că nu stă confortabil cu picioarele sprijinite de banchetă). Într-adevăr, ultimele două argumente ar putea părea valide (deși ambele apar mai târziu, când copilul este mai mare) însă trebuie să avem în vedere și faptul că bebelușii noștri au corpul mult mai flexibil decât al unui adult. Știm cu toții în ce poziții stranii dorm, cu picioarele ridicate sau încrucișate, cu șezutul ridicat, capul strâmb etc. Sub nicio formă nu ar trebui să fie acesta motivul pentru care întoarcem scaunul cu fața la sensul de mers (mai ales în primii doi ani de viață!). În plus, pe măsură ce crește, copilul nu mai are nevoie de înclinarea scaunului (care ia mare parte din spațiu și trimite picioarele către banchetă) și spațiul dintre banchetă și scaun se mărește. Întotdeauna trebuie să fim siguri că scaunul auto este potrivit dimensiunilor copilului nostru și în mod cert ar trebui să folosim NUMAI scaune REAR FACING pentru că acestea protejează mult mai bine capul, gâtul și coloana copilului în cazul unui accident. Acestea sunt părțile cele mai vulnerabile ale corpului unui copil mic.

EN: Rear facing position is not uncomfortable, nor dangerous – actually on the contrary!
It might seem unnatural and many parents find it either dangerous (as they don’t have enough visibility towards the baby) or even uncomfortable (due to the sick motion when traveling rear facing or due to the fact that it is hard for the child to support his feet on the backseat). Indeed, the last two arguments might seem valid (even though both of them can occur later, when the child is bigger), however we have to keep in mind that our baby’s body is way more flexibile than an adult body. We all know in what weird positions they sleep, with their feet lifted or crossed, on their tummies with their bottom up in the air or their head twisted. Under no circumstance this should not be the reason why we change the position to front facing (especially in the first two years of life)! Besides, as the child grows, he no longer needs the car seat inclination (the reason why they have less space and why the feet go towards the backseat) so the space between the backseat and the car seat is bigger. We always have to be sure that the car seat we have is suitable for our baby’s dimensions and we should ALWAYS use only rear facing car seats as these provide a better protection for the head, neck and spine in case of accident. These are the most vulnerable parts of a baby’s body.
Resize_Axkid_Axkid_Rear Facing_Poza 15
RO: O oglindă mare pe tetieră rezolvă orice problemă legată de vizibilitatea părintelui care conduce singur către copil
Una dintre principalele griji ale părinților este faptul că nu se pot îndura să lase copilul întors cu spatele atunci când călătoresc singuri (când mama conduce singură, în față, iar bebelușul este lăsat pe bancheta din spate, întors cu spatele la ea). Într-adevăr, poate fi o problemă să nu vezi ce face bebelușul atunci când conduci (dacă se îneacă, dacă plânge, dacă se lovește etc), însă noi am folosit încă de la bun început o oglindă mare, rotundă, cât mai largă posibil, care ne ajută să vedem în oglinda retrovizoare absolut tot ce se înatâmplă în spate. Ba chiar pe măsură ce a crescut, a realizat că și el ne poate vedea în oglinda din fața lui, și se simțea din ce în ce mai în siguranță iar episoadele de plâns în mașină sunt acum din ce în ce mai rare.

EN: A mirror on the headrest solves any kind of problem related to parent’s visibility when driving alone with a baby
One of the main concerns of the parents is the fact that they do not dare to leave the baby in rear facing position when they’re driving alone (for instance when the mother is driving alone, on the front seat and the baby is on the back seat, rear faced). Indeed, it can be an issue to not see the baby when you’re driving (it he’s choking, if he’s crying. if he injures himslef etc) but we have used a big, round and wide mirror from the very beginning, which helped us see everything in the rear-view mirror. Besides, as he was growing he realized that he could also see us in the mirror in front of him, so he started to feel safer and now the crying episodes in the car are fewer and fewer.
Axkid_Rear Facing_Poza 81
RO: Pentru a evita orice fel de tentație, nu ar trebui să alegem scaune de mașină care au opțiunea de întors front facing
E tentant să facem asta, mai ales când suntem într-o situație disperată, bebelușul plânge neîncetat iar noi suntem blocați în trafic, fără să putem să îl consolăm. Însă chiar și așa, credem că este absolut necesar să nu îl mutăm niciodată cu fața, odată creat acest precedent, se va repeta ori de câte ori va fi nevoie. Cel mai corect ni s-a părut să alegem un scaun care pur și simplu nu are posibilitatea de întoarcere către față. În felul acesta știm sigur că indiferent că vom vrea sau nu să îl întoarcem cu fața la sensul de mers, nu vom putea să o facem. Unii părinți preferă scaunele 360 de grade pentru a le fi mai ușor să scoată copilul sau să îl așeze în scaun. Există însă scaune care se rotesc dar care nu pot fi poziționate front facing. Și noi suntem fani scaune care se rotesc însă întotdeauna avem în vedere faptul că mecanismul acesta de rotire înseamnă că undeva în structura scaunului există mai multe părți care pot ceda în caz de impact. Da, rotirea scaunului aduce confort pentru părinți, însă în același timp, pot fi mai fragile decât cele care nu se rotesc deloc.

 

EN: In order to avoid any temptation, we should never choose car seats that have the option to be turned front facing
It is tempting to do this, especially when we’re ina desperate situation, the baby doesn’t stop crying and we’re stuck in traffic, without being able to console him. However, we truly believe that we should never move our babies front facing, once this precedent was created, for sure it will happen again. We just thought that it is fair to choice a car seat that cannot be front faced. That’s how we know for sure that we will never front face the car seat, even if we would want to at some point. Some parents prefer the 360 degrees car seats in order to be easier for them to place the child in the seat or take him out. But there are car seats that can be roted 360 degrees without being front faced. We also like these kind of car seats but we always have in mind the fact that the rotation mechanism has smaller pieces inside that can be broken in case of impact. Yes, rotating the car seat brings a lot of comfort for parents but at the same time they can be more fragile than the car seats that cann’t be rotated at all.
Resize_Axkid_Axkid_Rear Facing_Poza 14
RO: REAR FACING este modul corect de a transporta copiii în mașină, indiferent de ce păreri contra există – nu o spunem noi, ci Academia Americană a Pediatrilor
Mai ales în cazul copiilor mai mari, de peste doi ani, vor apărea cu siguranță tot soiul de recomandări de renunțare la rear facing. De la “copilul este prea mare”, la “copilul se plictisește” până la “copilul nu vede nimic pe geam”. Indiferent de ce sfaturi am primi, indiferent cât de mult ne-ar judeca părinții mai “cool” care au renunțat la rear facing, credem cu tărie că este extrem de important să ținem copiii cu spatele la sensul de mers până la cel puțin 4 ani. Academia Americană a Pediatrilor recomandă până la cel puțin 2 ani însă indicat ar fi să continuăm până la 4 ani, așa cum o fac țările scandinave.

EN: REAR FACING is the correct position for transporting the children in the car, no matter who might say otherwise – it’s the American Academy of Pediatrics who says that, not us
There will be all kind of advices to give up rear facing especially for children over two years. From “the child is too big” to “the child is getting bored” or “the child cannot see anything on the window”. No matter what advices we might get, no matter how much other parents (would judge us, we strongly believe that it is extremely important to transport our children rear facing until at least four years. The American Academy of Pediatrics recommends at least 2 years, but it would be better to continue until four, as people do in the nordic countries.
mennesker-i-bilsete-rearfacing-vs-forwardfacing_medium
RO: Nu este suficient să fii un șofer prudent
Indiferent cât de bine am conduce, în traficul din orașele noastre se poate întâmplă oricând un accident. Așa cum noi, adulții, am înțeles și am acceptat obligativitatea centurii de siguranță pentru TOȚI pasagerii din mașină, așa ar trebui să înțelegem că poziția corectă și indicată pentru un copil mic în mașină este cu spatele la sensul de mers. Așezarea scaunului de mașină în acest mod (REAR FACING) nu este o găselniță a părinților moderni. Este o realitate, sunt studii și statistici făcute care demonstrează că acesta este modul corect de a transporta un copil în mașină. Un copil este mult mai în siguranță atunci când călătorește cu spatele la sensul de mers.

EN: It is not enough to be a good driver
No matter how careful we might be, in the terrible traffic from our towns there can always be an accident. Such as we, the adults, finally understood the fact that it is mandatory to wear the seat belt for EVERY passenger in the car, we should also understand that the correct position of a baby car seat is rear facing. This is not an absurdity of the modern parents. It is a reality , there are studies and statistics made that proove that this is the correct way to transport a child in the car. A child is much safer when he travels rear facing.
Axkid_Rear Facing_Poza 5
RO: Este bine să obișnuim de foarte mici copiii să meargă cu spatele la sensul de mers
Câtă vreme nu va merge altfel cu mașina, nu va știi ce înseamnă front facing. Cu cât amânăm mai mult momentul întoarcerii cu fața la sensul de mers (asta însemnând undeva după patru ani), cu atât va fi mai bine pentru copiii noștri. Există soluții pentru orice motiv anti-rear facing am găsi. Important e să ne educăm noi, adulții, și să înțelegem că acesta este modul corect de a ne așeza copiii în mașină. Copiii noștri fac exact ceea ce îi învățăm, ce le arătăm și ce le transmitem.

EN: It would be best to rear face our children since they are very small
As long as they won’t travel otherwise, they will never know what front facing means. And as long as we will postpone front facing our children in the car (meaning somewhere after 4 years), it would be safer for them to travel in the car. There are solutions for any anti-rear facing reason we might find. It is important to educate us, the adults, and to eventually understand that this is the correct way to position our children in the car. Our children do exactly what we teach them, what we show them and what we pass them over.
Axkid_Rear Facing_Poza 101
RO: Știm, părinții noștri ne-au crescut fără REAR FACING. Însă câți dintre părinții noștri aveau mașini când ne-am născut noi? Și chiar de ar fi avut, cât conduceau la vremea aceea, ce trafic era în urmă cu 30 de ani, cât de mari erau pericolele atunci, comparativ cu vremurile noastre? Trăim într-o eră a tehnologiei, a cunoașterii, a progresului. Totul evoluează exponențial, avem mașini performante, medicină avansată, studii complexe, avem produse extraordinar de bune care să ne ajute și să ne protejeze. Avem tot ce ne dorim, important e să ne documentăm și să facem alegerile potrivite pentru noi. Și cu riscul de a fi prea tranșanți, am spune că niciun părinte nu ar trebui să cumpere vreodată un scaun cu fața la sensul de mers pentru bebelușul sau copilul de până în 2 ani (ba chiar 4 ani). Pur și simplu opțiunea această ar trebui să nu existe pentru niciun părinte. Siguranța copiilor noștri trebuie să fie mai presus de orice pretext nefondat!

EN: We know, our parents raised us without REAR FACING. But how many of our parents used to have a car when we were born? And even if they had one, how much time they were spending driving, how much traffic was 30 years ago, how many dangers were back then, comparing to the time we live in? We live in an era of technology, of knowledge and progress. Everything evolves exponentially, we have top of the range cars, advanced medicine, complex studies and researchs, we have extraordinary products that can help us and protect us. We have everything we want, we just have to make the right choices for us. And we might be too categorical when saying this, but no parent should ever buy a front facing car seat for his under 2 years old (actually even 4) child. This option should never exist for parents. Our children safety shoul be above any proofless pretext.
Resize_Axkid_Axkid_Rear Facing_Poza 19
RO: Scaunul din fotografiile din acest articol este un Axkid Modukid, recomandat copiilor până în 18 kg și 105cm lungime (teoretic până la 4 ani, însă de cele mai multe ori poate fi folosit și după această vârstă). Este foarte ușor de instalat și este unul dintre cele mai sigure scaune auto din lume. Linkul direct către acest scaun poate fi găsit aici.

EN: The car seat from the photographs used in this article is an Axkid Modukid, recommended for children up to 18kg and 105cm length (teoretically up to 4 years, but most of the times it can be used even after this age). It is easy to install and it is one of the safest car seats in the world. Direct link to this car seat can be found here.

 

 

2 thoughts on “Why should we use REAR FACING car seats for our babies?

  1. Buna! Ati tinut cont ce clasificarea ADAC atucni cand ati ales scoica si scunul de masina? Multumesc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s